صفحه 1
استاندارد

شعر ” جاودان “

مولا حسن ، جعده ، چه کرده ، با تو اشعث ، امام جعده بوده ، یا تو
مولا حسن ، جانها ، فدای آهت جعده ، چه کرد ، با آخرین نگاهت
مولا ، چه گفتی ، با برادرانت زینب ، چه دید ، در آخرین زیارت
مولا حسن ، زینب ، چه دیده در طشت بی بی ، چرا دست  بر کمر زد ، بنشست

ادامه مطلب ←

استاندارد

شعر ” فراریم “

در ریل انتظارم و دائم فراریم معلوم نیست به جستجوی چه کاریم
افتاده‌ام به فکر سرانجام انتظار عمری در اسارت این زخم کاریم
زخم است روح من ، خسته جان ز درد ای عاقلان ، در اسارت چه استتاریم
چه پردۀ‌یست فتاده ، به چشمان من ای وای ، ز پردۀ بی‌اعتباریم

ادامه مطلب ←