صفحه 1
استاندارد

شعر ” قصه‌ها “

بپا خیز ، ای برادر جان ، برایت ، قصه‌ها دارد
بپا خیز ، ای حسین جانم ، یکا یک ، قصه بشمارم
برادر جان ، چنان مهمان نوازی می‌کنند ، با آل پیغمبر
که اقیانوس ، خون دل ، به دیده ، جان شیرین ، روی لب دارم

ادامه مطلب ←

استاندارد

شعر ” رسول کربلا “

با زینب ، به تو دارم ، وصیت همیشه باش ، همراه حسینت
گه رفتن شده ، ای نازنینم بیا روی ماهت را ، ببینم
بیا شانه زنم ، بر گیسوانت بشویم نازنینم ، دست و پایت
ببوسم دست‌های ، کوچکت را که کشتیبان دینی ، جان زهرا

ادامه مطلب ←