صفحه 1
استاندارد

شعر ” بخوان والفجر “

اگر آیی به سر گلعزارم قدمهایت به دیده می‌گذارم
همه مسرور از فصل بهارم ولیکن خواهش جانانه دارم
بخوان والفجر رضوان من اینجاست مجید ارجعی خوان من اینجاست
بخوان والفجر یوسف را بجویم شمیم مصر و کنعان من اینجاست

ادامه مطلب ←

استاندارد

شعر ” به کجا می‌برند تو را “

ای خوش بیان من ، به کجا می‌برند تو را تاب و توان من ، به کجا می‌برند تو را
ای نو بهار ِدل خسته و مَلول روح و روان من ، به کجا می‌برند تو را
ای نازنین دلم ، مَحرم حرم نام و نشان من ، به کجا می‌برند تو را
سلطان این دل خسته ، نکن سکوت ای بی‌نشان من ، به کجا می‌برند تو را

ادامه مطلب ←

استاندارد

شعر ” بخند “

بخند ای خاک ، چون داری به دامن سلیمانِ به دست ، انگشتر من
بخند ای خاک و بنشین بر دو چشمم که شاداب است ، گلِ مه پیکر من
بخند ای خاک تا دنیا بخندد ربودی تاجِ اسلام ، از سر من
بخند ای خاک ، خندیدن ثواب است به خنده کن ، تدارک سنگر من

ادامه مطلب ←

استاندارد

شعر ” بخواب “

بخواب ، ای نوگل ، تنّاز مادر بخواب ، ای سروِ ، سرو ناز مادر
بخواب ، ای عارف ، پاک‌باز مادر بخواب ، ای آصف و جانباز مادر
بخواب ، ای نازنین ، خوش آرمیدی به عمر کوته هت ، صد عمر دیدی
بخواب ، ای ماه و ای خورشید عمرم پس از تو ، ناتوان شد ، دید عمرم

ادامه مطلب ←