صفحه 1
استاندارد

شعر ” گلبانگ اذان “

فاطمه ، آرامش روح و روان زیور و آسایش ، افلاکیان
فاطمه ، یعنی چراغ ، انس و جان عِطر روح انگیز ، گلبانگ اذان
فاطمه ، یعنی فراتر از بشر گَرد زیر مَقدَمَش ، شمس و قمر
فاطمه ، کفو وصّی و هم ، ولی مرحم ، آه جانسوز  ، علی
استاندارد

شعر ” زهرای من “

زهرای من ، قربان پهلوی شکسته‌ات جانم فدای محسن ، در خون نشسته‌ات
جان علی ، لب باز کن ، زهرای مظلوم زینب ، چرا تنها در محمل نشسته است
بی‌بی ، چه شد دندان پیغمبر شکستند فرق علی ، بی‌بی ، چرا دستمال بسته‌ات

ادامه مطلب ←

استاندارد

شعر ” از محمد تا خدا “

اشک من همراز زیبای منی آه من همرنگ گلهای منی
روز میلاد عزیز مصطفی است چون کلامی بین لب‌های منی
جان زهرا مهلتی ای اشک من بنگرم گل شد صفا بخش چمن
آفرینِش شد چمنزار وجود آفرینَش گفت سردارِ سجود

ادامه مطلب ←