صفحه 1
استاندارد

شعر ” فصل سرخ بهار “

به اشک سحرهای ، بابای پیر به لبخند زیبای ، طفل صغیر
به خواب گریزان ، رعنا جوان به دال ، قدِ مادر ، نغمه خوان
به طفلی که روی ، پدر را ندید به فرزند دلبند ، صدها شهید
به آن مادری که ز هجر پسر نه شب می‌شناسد ، نه صبح و سحر

ادامه مطلب ←