شعر ” فاتح عشق “

دیده آبستن یاقوت ، به عشق زهراست دل همه فاطمه گوید ، پی مشق زهرا است
عقل ، حیران شد ، در صبر و سکوت مولا بوستان سینه‌ام ، فاتح عشق زهرا است

پاسخ دهید