شعر ” ای مسلمانان “

ای مسلمانان ، کربلا را ، پاس می‌دار تشنۀ جام بلا را ، پاس می‌دار
هی نگو ، ای کاش بودم ، کربلایت لاله‌زار و لاله‌ها را ، پاس می‌دار
هی نگو ، مولا هستم ، بی‌قرارت بی‌قرار کربلا را ، پاس می‌دار
هی نگو ، یا زینب کبری ، کجائی زینب‌های خدا را ، پاس می‌دار

هی نگو ، جانم فدای ، دست عباس دست از پیکر جدا را ، پاس می‌دار
هی نگو ، قاسم ، چرا در خون ، طپیده قاسم دامادها را ، پاس می‌دار
هی نگو ، قربان کام ، خشک اکبر تشنه کامان بلا را ، پاس می‌دار
هی نگو ، جانم فدای ، حلق اصغر سر بریده طفل‌ها را ، پاس می‌دار
هی نگو ، عون و محمد ، جان فداتان احترام عون‌ها را ، پاس می‌دار
هی نگو ، عبد الله ، عثمان و اکبر کربلا را ، کربلا را ، پاس می‌دار
هی نگو ، بی‌بی سکینه یا ، رقیه حرمت در دانه‌ها را ، پاس می‌دار
هی نگو ، سجاد ، سجاد در تاب و تب بود دل شکسته ، لاله‌ها را ، پاس می‌دار
هی نگو ، کرببلا بودم ، چنین بود یاوران کربلا را ، پاس می‌دار
هی نگو ، جانم فدا ، جانم فدایت یادگار کربلا را ، پاس می‌دار
هی نگو ، یا فاطمه ، قدت خمیده مادر قامت دو تا را ، پاس می‌دار
پاسداران ، حریم نینوا را ناله‌های بینوا را ، پاس می‌دار
ناله‌ها نگذار ، در حلقوم ماند نالۀ مظلوم‌ها را ، پاس می‌دار
هر کجا مظلوم ، استمداد جوید کربلا است ، کرببلا را ، پاس می‌دار
حق به قیل و قال ، ما پروا ندارد مظهر بی‌قال‌ها را ، پاس می‌دار

پاسخ دهید