صفحه 1
استاندارد

شعر ” گلبانگ اذان “

فاطمه ، آرامش روح و روان زیور و آسایش ، افلاکیان
فاطمه ، یعنی چراغ ، انس و جان عِطر روح انگیز ، گلبانگ اذان
فاطمه ، یعنی فراتر از بشر گَرد زیر مَقدَمَش ، شمس و قمر
فاطمه ، کفو وصّی و هم ، ولی مرحم ، آه جانسوز  ، علی
استاندارد

شعر ” زهرای من “

زهرای من ، قربان پهلوی شکسته‌ات جانم فدای محسن ، در خون نشسته‌ات
جان علی ، لب باز کن ، زهرای مظلوم زینب ، چرا تنها در محمل نشسته است
بی‌بی ، چه شد دندان پیغمبر شکستند فرق علی ، بی‌بی ، چرا دستمال بسته‌ات

ادامه مطلب ←

استاندارد

شعر ” چون باد “

غم داغِ ، جگر سوزی به سینه دارم و خنده به لب ، چون باد ، می‌رقصد
گهر از دیده جاری می‌شود ، آتش به دل ، چون تیشۀ فرهاد ، می‌رقصد
ز فریاد مخوف کوه‌های ، شعله خیز ، دل نجاتم می‌دهد ، شیرین
در اقیانوس چشم ، غرق می‌گردم ، دُر الوان به روی گونه‌ام ، چون باد می‌رقصد
استاندارد

شعر ” سکوت “

آتشی افتاده بر جانم که ویران می‌کند رقص خنده بر لبم ، دل را پریشان می‌کند
آه ، ذوب شد استخوانم در میان شعله‌ها آنچه جباران عالم می‌کنند ، آن می‌کنند
نعره‌های آتش جان ، جانگداز و دلربا است می‌فریبد دل ولی ، رفتار شیطان می‌کند
شعلۀ آتش چونان گل‌های زیبا ، دلربا است می‌رباید دل ، تماشاچی فراوان می‌کند

ادامه مطلب ←