صفحه 1
استاندارد

شعر ” گلبانگ اذان “

فاطمه ، آرامش روح و روان زیور و آسایش ، افلاکیان
فاطمه ، یعنی چراغ ، انس و جان عِطر روح انگیز ، گلبانگ اذان
فاطمه ، یعنی فراتر از بشر گَرد زیر مَقدَمَش ، شمس و قمر
فاطمه ، کفو وصّی و هم ، ولی مرحم ، آه جانسوز  ، علی
استاندارد

شعر ” زهرای من “

زهرای من ، قربان پهلوی شکسته‌ات جانم فدای محسن ، در خون نشسته‌ات
جان علی ، لب باز کن ، زهرای مظلوم زینب ، چرا تنها در محمل نشسته است
بی‌بی ، چه شد دندان پیغمبر شکستند فرق علی ، بی‌بی ، چرا دستمال بسته‌ات

ادامه مطلب ←